• Termin nadsyłania streszczeń plakatów: 2 czerwca 2017 r. wydłużony do 30 czerwca 2017 r

 

  • Termin powiadomienia autorów o akceptacji streszczenia doniesienia plakatowego: 15 czerwca 2017 r.  wydłużony do 7 lipca 2017

 

  • Rozpoczęcie konferencji: piątek 22 września 2017 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33, Kraków.
    • Rejestracja uczestników: 22 września od godziny 16.00.
    • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTM: 23 września godz. 15.00-19.00.
    • Zakończenie konferencji: 23 września godz. 22.00.