PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

 

 

Piątek 22.09.2017 r.

 

17.00–17.30       Uroczyste otwarcie konferencji

 

17.30-17.50        „90 lat Towarzystwa Mikrobiologów w Polsce

prof. Jacek Międzobrodzki

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

17.50-18.10        „Odo Feliks Kazimierz Bujwid – wybitny polski Bakteriolog

prof. Małgorzata Bulanda

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

18.10-18.30        ,,PTM dziś i jutro

prof. Stefan Tyski

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii, Narodowy Instytut Leków

 

18.30-19.00        Przerwa kawowa

 

19.00-19.30        ,,Antybiotykooporność – kto wygra ten wyścig?

prof. Waleria Hryniewicz

Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków

 

19.30-20.00        „Mobilom bakterii wczoraj i dziś

prof. Dariusz Bartosik

Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Uniwersytet Warszawski

 

20.00-22.00        Koktajl powitalny

 

 

 

Sobota 23.09.2017 r.

 

09.00-09.30        „Wczoraj Candida albicans, dzisiaj Candida glabrata, a jutro … – dokąd zmierza mykologia lekarska?

dr hab. Ewa Swoboda-Kopeć

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

09.30-10.00        „Techniki „omics” w diagnostyce biodeterioracji obiektów dziedzictwa kulturowego

prof. Beata Gutarowska

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka

 

10.00-10.30        „Zagrożenia mikrobiologiczne w żywności o małym stopniu przetworzenia

prof. Katarzyna Czaczyk

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

10.30-11.30        Przerwa kawowa

 

11.30-12.00        „Ryzosferowe i endofityczne bakterie jako narzędzia wspomagania fitoremediacji

prof. Zofia Piotrowska-Seget

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Śląski

 

12.00-12.30        „Wkład mikrobiologii weterynaryjnej w budowę idei współczesnego zdrowia

prof. Marian Binek

Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

12.30-13.00        ,,Wczesne etapy zakażenia wirusowego: badania podstawowe vs. nowe strategie terapeutyczne

prof. Krzysztof Pyrć

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

13.00-13.30        Podsumowanie sesji posterowej i wykładów, zamknięcie części naukowej

 

13.30-15.00        Lunch

 

15.00-19.00        Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PTM

 

19.30-22.00        Kolacja