• Osoby do 35 roku życia (w tym studenci) członkowie PTM:
  • w terminie do 7 lipca 2017 r.: 100 PLN
  • w terminie po 7 lipca 2017 r.: 150 PLN.

 

 • Osoby do 35 roku życia (w tym studenci) nie będące członkami PTM – udział czynny:
  • w terminie do 7 lipca 2017 r.: 200 PLN
  • w terminie po 7 lipca 2017 r.: 250 PLN.

 

 • Członkowie PTM:
  • w terminie do 7 lipca 2017 r.: 300 PLN
  • w terminie po 7 lipca 2017 r.: 400 PLN.

 

 • Osoby nie będące członkami PTM:
  • w terminie do 7 lipca 2017 r.: 400 PLN
  • w terminie po 7 lipca 2017 r.: 500 PLN.