CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO

 

 

Przewodniczący

prof. dr hab. Stefan Tyski

 

 

Członkowie

prof. dr hab. Wiesław Barabasz

prof. dr hab. Alicja Budak

prof. dr hab. Małgorzata Bulanda

dr hab. Tomasz Gosiewski

prof. dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak

prof. dr hab. Anna Macura

prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot

dr hab. Barbara Zawilińska